13:14 , 1402/8/26
کد خبر: 000036380
بازدید: 28552
ایا شنبه ۲۷ ابان ۱۴۰۲ تعطیل است اصفهان

آیا شنبه ۲۷ ابان ۱۴۰۲ اصفهان تعطیل است ؟ پاسخ به این سوال را در ادامه مطلب مطالعه کنید.

تعطیلی شنبه اصفهان تایید شد؟ تعطیلی شنبه اصفهان اعلام شد؟ تعطیلی شنبه 27 آبان مشخص شد؟ تعطیلی شنبه 27 آبان اصفهان برای چیست؟ مدارس اصفهان شنبه تعطیل است؟ تعطیلی مدارس شنبه اصفهان تایید شد؟ تعطیلی شنبه 27 آبان 1402 قطعی است؟ آیا شنبه مدارس تعطیل است؟ فردا مدارس تعطیل است؟ 27 آبان، تعطیلی مدارس اصفهان شنبه مشخص شد؟ ایا مدارس اصفهان شنبه تعطیل است؟ آیا فردا 27 آبان ماه تعطیل است؟
 
به گزارش خبرنگار ایونا، شاخص آلودگی هوا در روزهای گذشته خصوصا در اصفهان بسیار بالا بوده و همین امر موجب تعطیلی ادارات و مدارس این شهر شده است. با توجه به  تعطیلی های هفته گذشته در اصفهان ایا شنبه ۲۷ ابان ۱۴۰۲ تعطیل است؟
 

اصفهان فردا تعطیل است؟

در حال حاضر میانگین شاخص آلودگی هوای اصفهان روز عدد 70 ودروضعیت قابل قبول قرار دارد. با این حال شاخص آلودگی هوای اصفهان در برخی از ایستگاه های پایش آل.دگی هوا بیشتر از عدد 100 است. 

به همین منظور اگر آلودگی هوا ادامه داشته باشد احتمال تعطیلی مدارس و ادارات اصفهان در روز شنبه 27 آبان بالا می رود.

 

نظر شما


نظرات