انحصار به بهانه حمایت از تولید داخلی
انحصار به بهانه حمایت از تولید داخلی

رییس سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم خاطرنشان کرد: باید بازار را رقابتی کرده و به بخش خصوصی واگذار کنیم.

عزیز اکبریان، رییس سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم لازمه رشد صنعت خودروسازی، لوازم خانگی و … را بازار رقابتی دانست و در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایونا گفت: هیچ موقع با اعمال انحصار نمی توانیم پیشرفت کنیم؛ بلکه با رقابتی کردن بازار می توانیم پیشرفت داشته باشیم.

وی رقابتی کردن بازار را بهترین شیوه در دنیا برشمرد و افزود: اگر قرار بر انحصار هم باشد باید به صورت محدود و با اعمال تعرفه انجام گیرد.

او می گوید: قانون پیش بینی انحصار را نکرده بلکه مصوب شده دولت تعرفه گذاری کند.

اکبریان تصریح کرد: انحصار در بازار اعم از صنعت خودرو، لوازم خانگی و … تاثیر مثبتی نداشته و منجر به وجود آمدن مشکلات جدی شده است.

رییس سابق کمیسیون صنایع و معادن در پایان صحبت های خود اظهار داشت: ما هیچ گاه در صنعت خودرو سازی خودرویی با کیفیت نداشتیم. باید بازار را رقابتی کنیم و به بخش خصوصی واگذار کنیم نه شرکت های خصولتی که هیچگاه به کسی پاسخگو نیستند.

معصومه عاروان