19:50 , 1403/4/5
بازدید: 74
انتخابات زودهنگام و حساس....

امروزه و در برهه ای حساس در تدارک رفراندوم تعیین رئیس دولت چهاردهم هستیم....

حساس بدین لحاظ که با توجه به واقعه تلخ شهادت رئیس جمهور ،شاهد انتخاباتی زودتر از موعد و به طبع آن حضور نامزدهای متعدد و گاها بدون برنامه ی مدون خواهیم بود که در اینجا همت رسانه ی ملی را می طلبد تا با معرفی صحیح داوطلبان و ایجاد فرصت بجهت ارائه ی برنامه های کارآمد قدرت تشخیص مردم را برای انتخاب رئیس جمهوری قوی و متعاقب آن وزرایی متخصص و کاربلد فراهم نمایند...

 

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید