حسینی: تحقق منابع با جدیت و زیرساخت‌های لازم امکانپذیر است
حسینی: تحقق منابع با جدیت و زیرساخت‌های لازم امکانپذیر است

نماینده مجلس دهم مطرح کرد: در حوزه درآمدی که دولت در لایحه 1401 پیش بینی کرده با توجه به ظرفیت ها و پیش بینی رشد 8 درصدی تحقق این منابع با جدیت و زیر ساخت های لازم امکانپذیر است تا دچار کسری بودجه نشویم.

محمد حسینی، نماینده مجلس دهم یکی از مهم ترین اهداف کلان لایحه ۱۴۰۱ را با توجه به رویکردها و هدف گذاری هایی که دولت پیش بینی کرده دانست و به خبرنگار اقتصادی ایونا گفت: لایحه ۱۴۰۱ با ایجاد یک سری درآمدهای پایدار و افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی و نگاه دولت به سمت ایجاد زیر ساخت های لازم برای افزایش تولید و اهرمی کردن قسمتی از این منابع برای ایجاد سرمایه گذاری های بخش خصوصی پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: این لایحه از یک باب نسبت به روندهای سال گذشته تغییر رویکرد داده که رشد اعتبارات هزینه ای آن نسبت به سنوات گذشته کمتر باشد و رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و میزان منابعی که برای افزایش سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی نیز بیشتر دیده شده است.

حسینی با بیان اینکه می تواند شرایط نوید بخشی باشد، گفت: دولت به دنبال یک رشد ۸ درصدی اقتصاد، مهار تورم و به نوعی کاهش های کسری بودجه است که موجب افزایش پایه پولی و در نهایت مهار تورم شود.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این لایحه در شکلی که دولت به مجلس ارائه داد و کلیات آن از سوی مجلس پذیرفته شد نیازمند موشکافی است؟ آیا اعداد و ارقام قابلیت دسترسی دارند یا خیر؟ بله، وظیفه مجلس طبق اصل ۵۲ قانون اساسی بررسی و تصویب بودجه کل کشور است. لذا امکان افزایش احکام نظارتی و الزامات لازم برای اجرای احکام و همچنین اضافه نمودن منابعی که در سرجمع نیست و سایر تغییرات امکان دارد و هر ساله منابع درآمدی کشور که پیش بینی می شود در پایان سال به علت اینکه انتظارات هزینه ای و هزینه های اجتناب ناپذیر آن تحقق یابد و درآمدهای پیش بینی شده وصول نمی شود، لذا موجب کسری منابع می شویم و از طرفی به انتشار اسناد خزانه روی می آوریم که موجب افزایش پایه پولی و تورم بوده و امروز شاهد این شرایط سخت هستیم.

به گفته وی؛ در لایحه ۱۴۰۱ شاید در نگاه اول میزان انتشار اوراق آن در قانون و نسبت به سال گذشته از یک کاهش قابل چشم گیری برخوردار است اما در حوزه درآمدهای نفتی و درآمد عمومی رشد قابل توجه ای را داریم.

۵۸ درصد منابع وصولی در نه ماه سال ۱۴۰۰ داشتیم

او می گوید: به میزان درآمدهای وصولی نه ماه سال ۱۴۰۰ مبنی بر اینکه از کل درآمد بودجه مصوب سال حدود ۵۸ درصد میزان منابع را وصول کردیم؛ یعنی اگر ۱ میلیون و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان کل منابع ما بوده در بودجه ۱۴۰۰، چیزی حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان کل منابعی است که در نه ماهه وصول شده است.

حسینی در ادامه صحبت های خود خاطرنشان کرد: اگر کل میزان منابع وصولی ما در سال آینده نیز بر این مبنا باشد این نکته لازم به ذکر است که؛ در بحث بودجه های هزینه ای یا منابع عمومی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ رشد داریم، در صورتی که در سال ۱۴۰۰ هم اعداد و ارقامی بود که در لایحه ۱۴۰۱ وجود داشت که در سر جمع محاسبه نشد؛ یعنی رشد ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ صرفا صد هزار میلیارد نیست بلکه باید اعداد دیگری هم جمع شود که در بررسی های مجلس اضافه شود (به سقف بودجه اضافه خواهد شد).

نماینده مجلس دهم بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به منابع پیش بینی شده در حد ۵۸ درصد یا در کل اگر بخواهیم بگویم ۴۵ درصد وصولی داریم باید به سمت درآمدهای پایدار رفت. اگر بخواهیم بودجه را عملیاتی کنیم باید دولت در حوزه مالیات ستانی روش دیگری را اتخاذ کند تا عددی را که پیش بینی شده محقق گردد.

حسینی با اشاره به آزاد سازی نرخ ارز و محاسبه میزان صادرات نفت با نرخ ۲۳ هزار تومان مطرح کرد: نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان میزان منابعی است که از فروش و صادرات نفت و میعانات گازی پیش بینی می شود. چنانچه روند صادرات با همین محاسبات دولت پیش رود با توجه به عددی که در لایحه ۱۴۰۰ بود کمتر از ۲۶ درصد وصولی حاصل از نفت باشد در سال آینده رشد داشته و باید به سمت فروش نفت برویم.

وی افزود: در حوزه درآمدی که دولت در لایحه ۱۴۰۱ پیش بینی کرده با توجه به ظرفیت ها و پیش بینی رشد ۸ درصدی تحقق این منابع با جدیت و زیر ساخت های لازم امکانپذیر است تا دچار کسری بودجه نشویم.

حسینی تشریح کرد: روند نظام بودجه ریزی دولت ها بر این بوده نسبت به آنچه که در لایحه پیش بینی شده اهمیت بیشتری برخوردار بوده، امید داریم این اعداد و ارقام بر اساس برنامه های دولت وصول شود و به اهداف مد نظر برسیم. شرایط کشور می طلبد نگاه انقلابی و جهادی باشد و دستیابی به این شاخص ها دور از دسترس نیست. مگر شرایط های خارج از اراده اتفاق افتد و شرایط را برای مبادلات ارزی و صارداتی سخت کند.

او در پایان اظهار داشت: با این پیش بینی در سمت حوزه مالیاتی، گمرکی و نفتی انقباضی تر باید دیده شود اعداد و ارقام با شرایط موجود برآورد گردد، یقینا دست یابی به این اعداد اگر دیده نشود با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.

معصومه عاروان