1401-05-14 11:57:39
آخرین تلاش های اتحادیه اروپا...

نشریه پولیتکو نوشت: اتحادیه اروپا با از سرگیری ناگهانی و غیرمنتظره مذاکرات وین،آخرین تلاش خود را برای نجات برجام انجام میدهد،در این دور از مذاکرات دیپلماتهایی از آمریکا،ایران،چین،روسیه،آلمان،انگلیس،فرانسه و اتحادیه اروپا در گفتگوهای وین شرکت خواهند کرد....

امیدواریم دیپلماتهای کشورمان با حضوری عزت مندانه و عقلانی در وین،مذاکرات این دور که شاید آخرین فرصت احیای برجام باشد را به ثمر برسانند.....

اخبار پر بازدید