۱۸ ماه حبس در توالت/ فیلم - پایگاه خبری نگاه ایرانیان | ایونانیوز
۱۸ ماه حبس در توالت/ فیلم

زن ۳۵ ساله و مادر ۳ فرزند به مدت ۱۸ ماه در توالتی یک در یک متر در دهکده پانیپات در شمال دهلی زندانی شده بود.

شوهر این زن به نام نارش کومار توسط پلیس بازداشت شد. وی ادعا کرده که زنش از نظر روانی دچار مشکل است اما آنها پس از صحبت با زن که قادر به راه رفتن نبود، نظر وی را رد کردند.

گقته می‌شود شوهر بی رحم چند روز یکبار به وی غذا می‌داده است. هنگام آزادی این زن قادر به راه رفتن نبود.