کرونا کیش، مردم مات - پایگاه خبری نگاه ایرانیان | ایونانیوز