وضعیت مردم سی سخت پس از زلزله - پایگاه خبری نگاه ایرانیان | ایونانیوز