بیمارستان موقتی بیماران کرونایی در مسکو/ عکس - پایگاه خبری نگاه ایرانیان | ایونانیوز