بازدید آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی ریاست تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور و ریاست هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران از مجموعه بزرگ روزنامه اطلاعات که قدیمی ترین روزنامه کشور است و نشست صمیمانه با مسئولین این روزنامه وزین - پایگاه خبری نگاه ایرانیان | ایونانیوز