گروه‌های حساس گوش به زنگ باشند
گروه‌های حساس گوش به زنگ باشند

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 69 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی اعداد ۸۴ قرار داشت و کیفیت هوا قابل قبول بود.

بنابر این خبر News، تهران از ابتدای سال، ۱۵ روز هوای پاک و ۵۷ روز هوای قابل قبول و ۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.

این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک و ۴۹ روز هوای قابل قبول داشت.

  • منبع خبر : فارس