کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است

تهران پس از گذشت ۶ روز در سال جدید دومین روز هوای قابل قبول را تجربه می کند، ۴ روز نخست هوای پایتخت پاک بوده است.

به گزارش گروه خبری ایونا، کیفیت هوای تهران پس از گذشت ۶ روز از شروع سال جدید در وضعیت هوای قابل قبول قرار گرفته است.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت امروز پایتخت هوای بر روی شاخص ۷۴ قرار گرفته و هوای قابل قبولی را برای تنفس تهرانی ها رقم زده است.

بنابر این گزارش تهرانی ها از نخستین روزهای سال جدید ۴ روز هوای پاک تنفس کرده اند و این دومین روز هوای قابل قبول برای پایتخت است.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر