کیفیت هوای تهران تغییر کرد!
کیفیت هوای تهران تغییر کرد!

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۵ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۵ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی اعداد ۷۲ قرار داشت و کیفیت هوا قابل قبول بود.

بنابر این خبر News، تهران از ابتدای سال، ۱۵ روز هوای پاک، ۵۲ روز هوای قابل قبول و ۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک و ۴۴ روز هوای قابل قبول داشت.

  • منبع خبر : فارس