کتاب ‌«پیکره عمومی دانش مدیریت فرایندهای کسب وکار»/کتاب برگزیده سال
کتاب ‌«پیکره عمومی دانش مدیریت فرایندهای کسب وکار»/کتاب برگزیده سال

دکتر مهدی فتح‌اله یکی از مترجمین این کتاب می گوید: این کتاب گام موثري براي توسعه فرآيند گرايي در كسب و كارها بوده و به عنوان يك مرجع علمي و كاربردي، اجراي طرح‌های مرتبط را تسهيل می‌نماید.

«در عصر حاضر كه با جهاني شدن مترادف است، گذار اقتصادي با عناويني؛ مانند «جهان فراصنعتي»، «جامعه اطلاعاتي»، «اقتصاد نوآوري»، «اقتصاد دانش »، «اقتصاد شبكه‌اي »، «اقتصاد ديجيتالي»، «اقتصاد بي‌وزن »، «اقتصاد الكترونيكي» و سرانجام «اقتصاد مجازي » خوانده شده است. شرايط و ویژگی‌های مديريت در كسب و کارهای كنوني سبب شده است كه پارادايم توسعه نيز تغيير كند. تسهيل جریآنهای بين‌المللي مواد، سرمايه، نيروي كار ماهر، فناوري و آزادسازي بازارها سبب شده است كه فرآيند مداري به عنوان يكي از عوامل كليدي كسب و کارهای مدرن درآيد. در اقتصاد و تجارت نوين كه از اركان آن، انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات است، ساختارهای وظیفه‌ای كم‌رنگ شده و جابه‌جايي عوامل توليد، كالاها و خدمات و در يك كلام، توليد و تجارت، با هدف كسب رضايت حداكثري مشتريان و مخاطبين در يك بستر فرآيندي و زنجیره‌ای از اقدامات ارزش افرين ساماندهي می‌گردد. لذا می‌توان گفت شركتها و سازمانهای امروزي، بايد براي كسب مزيت در انديشه تغيير الگوهای مديريتي كسب و كار هاي خود باشند، شيوه مديريت بر مجموعه‌اي از حوزه‌های وظیفه‌ای در شرايط كنوني ديگر پاسخگوي پیچیدگی‌های مديريت و تجارت در بازارها نيست، لذا كسب و کارهای پيشرو بايد به مديريت بر فرآيندهايي اساسي خود كه بر توليد محصولات و ارايه خدماتشان به مشتريان تاثير مي‌گذارد، روي آورند. براي اين منظور فرآيند‌گرايي در كسب و کارها به عنوان عامل كليدي ايجاد جريان پايدار ارزش، آن هم در اقتصاد‌هاي پيشرفته مورد تاكيد قرار گرفته است؛ لذا سازمانهای مدرن بايد بتوانند با اتخاذ راهبردهای فرآيند گرا، زير بناي لازم را براي يكپارچگي و توسعه و تعالي و رقابت پذيري كسب و كارهاي خود فراهم آورند. اين الگوي مدرن مديريتي، راهبرد اجتناب ناپذيري است كه بايد هرچه سریع‌تر توسط بنگاهها و سازمانهای كشورمان نيز بكار گرفته شده و نهادينه گردد. چرا كه در غير اينصورت به سرعت مزیت‌های خود را براي دوام و بقا در اقتصاد و توليد و تجارت جهاني از دست خواهند داد؛ بنابر اين جهت تسهيل در امر مديريت فرآيندهای كسب و كار در سطوح مختلف حاكميتي و اجرايي كشور ضروري است فرآيندهای اصلي و پشتيبان خلق و توسعه مزيت رقابتي، به نحوي نظام يافته مورد شناسايي و تحليل قرار گرفته و مبناي طراحي و برنامه‌ريزي متولّيان امر در سطوح مختلف قرار گيرد.»

متن بالا معرفی اجمالی از کتاب «پیکره عمومی دانش مدیریت فرایندهای کسب وکار PBM CBOK» کتاب برگزیده سال به ترجمه و تدوین دکتر مهدی فتح اله و مهندس بهرام ناجدی می‌باشد که شرکت چاپ و نشر بازرگانی انتشار آن را برعهده داشته است.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna، دکتر مهدی فتح‌اله یکی از مترجمین این کتاب در این خصوص می‌گوید: در كتاب حاضر سعي شده ضمن تبيين مباني و اصول مديريت فرآيندهای كسب و كار، چارچوبي مرجع و الگويي استاندارد براي اين منظور ارايه شده و زمينه برنامه‌ريزي و اجراي اصولي طرح‌های مديريت فرآيندهای كسب و كار توسط بنگاهها و سازمانهای مختلف فراهم گردد.
وی افزود: بر اين اساس در فصول مختلف كتاب با عنايت به چرخه مديريت فرآيندهای كسب و كار، راهبردها، ابزارها و تکنیک‌های مختلف بر مبناي اصول علمي و تجربي ارايه شده است تا بتواند گام موثري براي توسعه فرآيند گرايي در كسب و كارها بوده و به عنوان يك مرجع علمي و كاربردي، اجراي طرح‌های مرتبط را تسهيل نمايد.
این مترجم خاطرنشان کرد: در این کتاب تلاش شده در ۱۰ فصل ضمن معرفی اصول پایه و مفاهیم بنیادین پيكره عمومي دانش مديريت فرآيندهای كسب و كار بر مبناي متن اصلي كتاب، برخي اصول و مباني كاربردي از جمله يكپارچگي فرآيندها، بلوغ فرآيندها و امثالهم نيز درفصول تكميلي و مستقل از متن اصلي كتاب بر مبناي تجربيات مترجمين مورد اشاره قرار گيرد تا بدين ترتيب مجموعه كاملي از موضوع مديريت فرآيندهای كسب و كار در اختيار علاقمندان قرار داده شوند.
وی در پایان گفت: امید می‌رود این کتاب هم برای دانشگاهیان و علاقمندان به اصول علمی مديريت فرآيندهای كسب و كار و هم برای مدیران و متولّیان كسب و کارهای مختلف و به ویژه مديران طرح‌ها و پروژه‌های فرآيندي کشورمان مفيد باشد.

سیده‌ایمان مسئله‌گو

پایگاه خبری نگاه ایرانیان_ایونانیوز