چگونه خود واقعی‌مان باشیم؟
چگونه خود واقعی‌مان باشیم؟

فقیهی گفت: کسی که از اخلاق خوبی برخوردار باشد چهره او نیز زیبا جلوه می‌دهد.

علی نقی فقیهی، مشاور و روانشناس به خبرنگار اجتماعی ایونا Ivna، گفت: اصولا معرفت شناسی آن‌طور که در آموزه‌های دینی است ما را در مسایل اخلاقی هدایت می‌کند. ما یک‌سری فطرت و توانمندی‌هایی را داریم که تمام این‌ها نقاط قوت و زیبایی‌های ماست.

وی ادامه داد: هر چه‌قدر ما به این توانمندی‌ها و زیبایی‌ها توجه بیشتری کنیم از زیبایی امور طبیعی که در ما وجود دارد بیشتر آگاه می‌شویم و نیازی به زیبایی‌های عارفی نداریم. این موضوع مهمی است که در رابطه با مساله زناشویی نیز مطرح است که زن و مرد زیبایی‌های طبیعی خود را نشان دهند نه چیزهایی را که عارفی شده و به خود می‌چسبانند.

فقیهی تصریح کرد: زیبایی‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته زیبایی‌های ظاهری و بدنی هستند و دسته دیگر زیبایی‌های معنوی و اخلاقی است که در این زیبایی انسان لباس عمل می‌پوشد.

وی افزود: کسی که از اخلاق خوبی برخوردار باشد چهره او نیز زیبا جلوه می‌دهد اما کسی که اخلاق خوبی نداشته باشد ظاهر او نیز کهیر و مَنظر خواهد بود. هر چه‌قدر ما توانمندی‌ها و ویژگی‌هایی که خدای متعال براساس آرمان‌هایی که در نظر گرفته است، خود را بسازیم این زیبایی‌ها تبلور بهتری خواهند داشت.

مشاور و روانشناس در پایان به خبرنگار اجتماعی ایونا گفت: احساس کرامت و عزت نفس اگر در شخصی زنده شود خود را توانمند و زیبا تلقی کند، خواه ناخواه روی عملکرد و حتی چهره او می‌تواند تاثیرگذار باشد و به عنوان اینکه زیبایی‌های اصیل در وجود او ظهور پیدا کرده می‌تواند در اعمال و رفتار خود و دیگران خوشایند باشد.

 

خبرنگار: نسترن شاکر