پایان ساخت ۴۵۰ واحدمسکونی آسیب دیده از سیل
پایان ساخت ۴۵۰ واحدمسکونی آسیب دیده از سیل

فرماندار شهرستان دلفان گفت: ساخت و تکمیل ۴۵۰ واحد مسکونی از محل اعتبارات بازسازی سیل در این شهرستان به پایان رسید.

به گزارش گروه خبری ایونا، حشمت بهمنی روز چهارشنبه گفت: درجریان سیل فروردین ماه سال جاری تعداد ۱۱ هزار واحد مسکونی خسارت دیده مورد ارزیابی قرار گرفت که خسارت هشت هزار واحد مسکونی تایید شد.

وی اظهار داشت: تعداد سه هزار و ۴۰۰ واحد از این تعداد تعمیرات نوع یک بودند که خوشبختانه کار تعمیرات آنان به پایان رسیده است.

به گفته فرماندار دلفان، تعداد ۲ هزار و ۹۵۰ واحد نیز احداثی بود که تاکنون کار احداث و تکمیل ۴۵۰ واحد از آنها به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه ،بنیاد مسکن استان قزوین استان معین بازسازی دلفان است افزود: خوشبختانه بنیاد مسکن در بازسازی واحدهای مسکونی عملکرد خوبی داشته است بطوریکه دلفان در این زمینه از شهرستانهای موفق در بازسازی است.

سیل ۱۱و۱۲ فروردین ماه سال ۹۸ به بیش از هشت هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در دلفان خسارت وارد کرد.