وضعیت بورس به حالت قبل بازخواهد گشت
وضعیت بورس به حالت قبل بازخواهد گشت

افقه کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر مسئله برجام و تحریم‌ها حل شود و بی‌تدبیری‌ها در تصمیم‌گیری و اجرا در سه دهه گذشته، کاسته شود وضعیت بورس به حالت قبل بازخواهد گشت.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه به خبرنگار ایونا گفت: با این خوشبینی ایجاد شده در بورس انتظار می رود که فعالیت های اقتصادی به آرامی وارد کانال رونق شود و این رونق باید خود را از طریق شاخص بورس نشان دهد.
وی با بیان اینکه روند کاهشی بورس در چند روز گذشته غیرعادی بود، افزود: اگر مسئله برجام و تحریم‌ها حل شود و از بی‌تدبیری‌ها در تصمیم‌گیری و اجرا در سه دهه گذشته، کاسته شود وضعیت بورس به حالت قبل بازخواهد گشت، ولی متاسفانه در حال حاضر و در کوتاه مدت این مسئله حل نخواهد شد.
افقه تصریح کرد: اگر این خوشبینی به نتیجه برسد و تحقق پیدا کند قاعدتا باید روند بورس مثبت شود ولی بعید می‌دانم به بیش از دومیلیون برسد که بسیاری در آن نقطه وارد شدند و متاسفانه دچار ضرر شدند.
وی با بیان اینکه متغییرهای سیاسی به شدت بر متغییرهای اقتصادی تاثیرگذار هستند، در پایان گفت: عدم هماهنگی بین مسئولین اقتصادی از جمله عارضه‌های مزمن اقتصاد کشور است، بی‌تدبیری و ناهماهنگی تنها در درون دستگاه‌های اجرایی نیست بلکه میان دستگاه‌های تدوینی نیز وجود دارد، تا آنجایی که این اختلاف نظرها بر مسائل علمی و تخصصی باشد قابل پذیرش است. لیکن امیدوارم این اختلافات و ناهماهنگی‌ها وارد فاز رقابت‌های سیاسی نشود و افراد نیازهای مردم را سکوی پرتاپ خود در رقابت‌های سیاسی قرار دهند.

سیده ایمان مسئله گو