موضوع کرسی‌های آزاد اندیشی باید توسعه یابد
موضوع کرسی‌های آزاد اندیشی باید توسعه یابد

احمدی دبیر انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل اظهار داشت: موضوعات در کرسی های آزاد اندیشی نباید صرفا محدود و منحصر به موضوعات سیاسی و صنفی باشد.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna، سیدایمان احمدی دبیر انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در رابطه با کرسی‌های آزاد اندیشی و بررسی وضعیت آنها به خبرنگار ایونا گفت: در رده مسئولان عزم جدی برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی وجود ندارد و برخی از مسئولین دانشگاه‌ها و معاون‌های فرهنگی و اجتماعی اعتقاد جدی به کرسی های آزاد اندیشی و نقشی که می توانند ایفا کنند، ندارند.
وی افزود: انتقادی که در دانشگاه دنبال آن هستیم، انقادی عالمانه است که از سرتعصب و فضاسازی‌های سیاسی نیست.
احمدی با بیان اینکه در دانشگاه تریبون آزاد و کرسی آزاد اندیشی داریم، گفت: تریبون آزاد فضای است که افراد در رابطه با موضوعی بدون هیچ داوری و کارشناسی به صحبت می‌نشینند که جنس آن هیجانی است تا نخبگانی. مدل مواجه افراد که پشت تریبون قرار می‌گیرند، اغنایی نیست و نوع نگاه سیاسی و مناظره‌ای است و همچنین مخاطبان نیز معمولا در فضای عمومی دانشگاه پر سر و صدا است. ولی در کرسی آزاد اندیشی فردی که در پشت تریبون قرار می‌گیرد، عموما موافقین و مخالفین موضوع خاصی هستند که راجب به آن موضوع فعالیت کرده‌اند و در رابطه با آن موضوع اظهارنظر می‌کنند.
وی درباره انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل توضیح داد: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در ۱۳آبانماه سال ۱۳۷۸ اعلام موجودیت می‌کند. زمانی‌که دفتر تحکیم وحدت وقت، دچار انحرافات سیاسی و فکری می‌شود، در طی این انحرافات حدود ۱۸ دفتر از دفتر تحکیم وحدت اعلام جدایی می‌کنند و مجموع جدیدی با عنوان انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل تاسیس می‌کنند.
احمدی با بیان اینکه واژه مستقل دو مفهوم دارد، عنوان کرد: یک مفهوم واژه مستقل، به واقعه تاریخی مرتبط است که به معنای مستقل بودن از انجمن های اسلامی است و مفهوم دیگر آن، به معنای استقلال دستگاه محاسباتی و عملیاتی است که به معنای تحلیل و کنش از احزاب، اشخاص و جریانات سیاسی می‌باشد. به این معنا که در اعلام مواضع خود در کنشگری‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود تحت تاثیر یک حزب یا یک شخص فعالیت نمی‌کنیم و موضع گیری‌های سیاسی مبنی بر منفعت و خواست یک جریان و حزب سیاسی نداریم و نوع تعامل خود را با احزاب، براساس نقد و گفت و گو و مطالبه و آرمان خواهی تشکیل شده است و اگر جایی لازم باشد این حزب اصول گرا یا اصلاح طلب باشد، قبیله‌گرایی به ماجرا نگاه نمی‌کنیم و حرف خود را صریح و آزادانه می‌گویم.
وی با اشاره به اینکه در انجمن اسلامی دانشجویان مستقل انتخاب افراد و ساختار از پائین به بالا است، در ادامه گفت: موضوع ها در کرسی های آزاد اندیشی باید توسعه پیدا کند و نباید صرفا محدود و منحصر به موضوعات سیاسی و صنفی باشد و در مورد دیگر مسائل جامعه نیز کرسی های آزاد اندیشی برگزار شود.
احمدی در پایان گفت: دانشگاه تمدن‌ساز و دانشگاهی که مبداء تحولات و مقدرات به تعبیر امام (ره)، دانشگاهی است که مروج روحیه حقیقت‌جویی و آزاد فکری باشد که کرسی های آزاداندیشی، می‌تواند بهترین ساز و کار باشد، منتهی نباید لزوما به فضاهای دانشگاه محدود شود.

سیده‌ایمان مسئله‌گو
پایگاه خبری نگاه ایرانیان_ایونا نیوز