موشک عمل نشده خنثی شد
موشک عمل نشده خنثی شد

موشک عمل نکرده در داخل سفارت کشورمان در کابل خنثی شد.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna، روز گذشته از ۲۳ موشک شلیک شده به شهر کابل افغانستان، ۲ موشک به داخل سفارت کشورمان در کابل اصابت کرد که یکی از موشک ها عمل نکرد.
موشک منفجر نشده امروز از سوی متخصصانی از نهادهای امنیتی و مین روبی افغانستان در محل سفارت خنثی شد.
روز گذشته براثر شلیک ۲۳ راکت به شهر کابل حدود ۶۰ نفر کشته و زخمی شدند.

  • منبع خبر : رکنا