مجلس جای قانونگذاری است یا اعتصاب غذا؟
مجلس جای قانونگذاری است یا اعتصاب غذا؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید مراقب رفتار و اعمال خود باشیم که اشتباهی از سوی ما رخ ندهد.

غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادی ایونا Ivna، گفت: مجلس جای قانونگذاری است و اگر احدی از نمایندگان محترم معترض موضوعی هستند باید در چارچوب قانون پیش بروند.

وی ادامه داد: در خصوص نماینده محترم شهر بابک نمی‌توانم قضاوتی داشته باشم. حتی اگر این تصمیم غلط باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی در پایان به خبرنگار اقتصادی ایونا گفت: باید مراقب رفتار و اعمال خود باشیم که اشتباهی از سوی ما رخ ندهد. اما این را همیشه مدنظر داشته باشیم که اگر یکی از نماینده‌ها اشتباهی کند به کُلیت مجلس برنمی‌گردد.

 

خبرنگار: معصومه عاروان

پایگاه خبری نگاه ایرانیان_ایونانیوز