ابهری: حیوان هم در برابر تهدیدات از فرزندش محافظت می‌کند/ بهزیستی نباید رومینا را به پدرش تحویل می‌داد
ابهری: حیوان هم در برابر تهدیدات از فرزندش محافظت می‌کند/ بهزیستی نباید رومینا را به پدرش تحویل می‌داد

رفتار شناس اجتماعی گفت: پدر او نیز در این زمینه بی‌تقصیر نیست. اگر طبق شرع ما پدر ولی دم است؛ یعنی محافظ جان و خون فرزند است و نباید قاتل او باشد.

مجید ابهری، رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی در گفت‌گو با خبرنگار ایونا در خصوص قتل‌های خانوادگی اظهار کرد: بروز قتل‌های خانوادگی مخصوصا اگر قربانی از زن و در سنین نوجوانی باشد، باعث ایجاد زخمه‌های عاطفی و احساسی در جامعه می‌شود. پدر و مادر سرپرست، محافظ و ولی دم فرزند بوده و در مقابل تهدیدات بیگانه از فرزند خود دفاع می‌کند. این اصل حتی در  عالم حیوانات نیز قابل رؤیت است. حالا وقتی پدر به عنوان محافظ، خود عامل قتل فرزند می‌شود، غم و اندوه جامعه را فرا می‌گیرد.

وی درباره ماجرای قتل «رومینا اشرفی» گفت: در موضوع رومینا اشرفی و همزمان با آن قتل یک دختر ۱۸ ساله در سلیمان داراب رشت به دست برادرش تاثرهای عمیق در جامعه ایجاد کرد. یک دختر تقریبا ۱۴ ساله در یک جامعه روستایی با ۵۰ خانوار و مذهبی متفاوت ناگهان صاحب گوشی هوشمند و وارد دریای خروشان فضای مجازی شد. دختری که کمبود عاطفی دارد و پدرش متوجه دوران بحرانی بلوغ او نیست، توسط مردی که تفاوت سنی زیادی با او دارد، فریب خورده و با زبان چرب او دچار مشکل می‌شود.

ابهری افزود: به عنوان یک پدر و یک آسیب شناس اجتماعی که ۴۰ سال از عمر و جوانی‌ام را در آسیب‌های اجتماعی سپری کرده‌ام و ۵ سال مدیریت مرکز نگهداری از دختران فراری را به عهده داشته‌ام از تمام وجدان‌‌های بیدار و قضات شریف استان گیلان درخواست می‌کنم، قبل از هر چیز آن مردنما را مجازات کنند تا دیگر کسی با دختر ساده دلی ارتباط عاطفی برقرار نکند.

این رفتارشناس اجتماعی درباره پدر رومینا اذعان کرد: پدر او نیز در این زمینه بی‌تقصیر نیست. اگر طبق شرع ما پدر ولی دم است؛ یعنی محافظ جان و خون فرزند است و نباید قاتل او باشد.

وی در پایان درباره عملکرد بهزیستی در زمان تحویل رومینا به پلیس، گفت: در این میان وقتی رومینا توسط پلیس پیدا می‌شود، باید بهزیستی او را به طور امانت نزد یکی از اقوام می‌سپرد یا در یکی از مراکز خود نگهداری می‌کرد تا مددکاران و مشاوران پدر او را که یک کشاورز بی سواد و ساده دل است، آرام کنند و اجازه ندهند که نگاه‌های سنگین و آزار دهنده روستاییان او را شکنجه دهد. بنابراین فرهنگ جامعه رومینا، والدینش و مهم‌تر از همه آن مرد سنگدل در این موضوع مقصر هستند.

 

خبرنگار: نسترن شاکر