عوامل اصلی رشد تورم در بازار
عوامل اصلی رشد تورم در بازار

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: یکی از عواملی که در رشد تورم تاثیرگذار شده مبحث ارزی است.

موسی احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در خصوص عامل اصلی رشد تورم در بازار به خبرنگار اقتصادی ایونا Ivna، گفت: پس از بررسی‌های نمایندگان محترم در مجلس یازدهم دربحث تورم به عوامل مختلفی برخوردیم.

وی ادامه داد: یکی از عواملی که در رشد تورم تاثیرگذار شده مبحث ارزی است.

احمدی تصریح کرد: دومین مورد نظارت و پایشی است که باید در سیستم‌های نظارتی در دولت ایجاد شود. امروز بازار به صورت رها شده درآمده و قیمت‌ها به دلخواه فروشندگان اعلام می‌شود. هیچ نظم و قانون خاصی برای کنترل قیمت‌ها نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: اگر بازار مدیریت شود و کنترلی از سوی ستاد تنظیم بازار صورت گیرد، تورم تا حد چشم‌گیری کنترل می‌شود. قسمتی از تورم نیز به مسایل ارزی وابسته است. اما بخش اعظم تورم به عدم مدیریت بستگی دارد.

 

خبرنگار: معصومه عاروان