عاملان گسترش نژادپرستی
عاملان گسترش نژادپرستی

یک نماینده مجلس گفت: وجود دولت‌ها و دولت‌مردان ضعیف در دنیا باعث می‌شود که نظام سلطه از ضعف این دولت‌مردان سوء استفاده کرده و به جاری شدن مسائل قومیتی و نژادپرستی دامن بزنند.

سید کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایونا Ivna در خصوص نژاد پرستی و نگاه های قومیتی، اظهار کرد: نگاه‌‎های قومی و نژادی در دنیا ناشی از خوی مستکبرانه استعمارگران و مستکبران جهانی است. آن‌هایی که بر اساس نظام سلطه در جهان حضور و وجودشان در سایر کشورها را برای منفعت خود می‌داند از یک طرف و از طرف دیگر سلطه پذیری کشورهایی که متاسفانه روسای آن‌ها سلطه را از بابت ضعف و مشکلی که در حکمرانی خود دارند می‌پذیرند. این دولت‌ها و دولت‌مردان ضعیف در دنیا باعث می‌شود که نظام سلطه از ضعف این دولت‌مردان سوء استفاده کرده و به جاری شدن مسائل قومیتی و نژادپرستی دامن بزنند.

وی افزود: اگر در برابر این نظام سلطه ایستادگی‌ و مقاومت‌های آزادمردانی باشد که طرفدار استقلال و آزادی بوده و بتوانند در برابر این استکبار مقاومت کنند، قطعا ما شاهد نژاد پرستی نخواهیم بود.

این عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه امروزه نظام سلطه به ویژه در کشورهایی که دایه حقوق بشری و دایه‌ی سلطه بر کشورهای دیگر و جهان را دارند مثل آمریکا در نظام داخلی خود نژادپرستی و قومیت‌گرایی بیداد می‌کند و این باعث می‌شود که اگر نظام سلطه به سلطه خود، ظلم، جنایت و نژادپرستی ادامه دهد این وضعیت ادامه پیدا کرده و سلطه پذیری کشورها و دولت‌مردان ضعیف باعث استمرار این وضعیت در جهان خواهد شد.

وی تاکید کرد: به هر حال اگر امروز صحبت از رژیم صهیونیسیتی و اراضی که به ناحق سال‌های سال اشغال کرده این باعث گسترش نژادپرستی در کشور می‌شود. کشورهایی که همه از آن‌ها دفاع یا همراهی می‌کنند نیز در گسترش نژادپرستی سهیم هستند. قطعا گروه، کشورها و مردمی که با مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه همیشه ندای استکبار طلبانه خود را دارند و دولتمردانی که مقاوم هستند و تسلیم نمی‌شوند و اهل سازش نیستند به برچیدن نژادپرستی و قومیت‌گرایی در دنیا کمک خواهد کرد.

 

خبرنگار: نسترن شاکر