صنعت خودروسازی به لحظات مرگ نزدیک شده است
صنعت خودروسازی به لحظات مرگ نزدیک شده است

مهندس مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار داشت: در صنعت خودروسازی در دوره بوروکراسی هستیم و از نظر نمودار عمر سازمان، یعنی لحظات نزدیک به مرگ. لذا؛ سازمانی که در این شرایط قرار دارد انجام هزینه‌های نو به نو نمی‌تواند آن را نجات بدهد.

به گزارش خبرگزاری ایونا؛ مهندس مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، در خصوص تاثیر فرمول جدید قیمت‌گذاری بر قیمت خودرو اظهار داشت: این یک تجربه زیسته است و باعث افزایش قیمت خودرو در کشور شده است.

وی با بیان اینکه کار شورای رقابت، قیمت‌گذاری نیست و خود هم بر این موضوع اذعان دارد، افزود: راه حل رقابتی شدن بازار کشور، افزایش تولید یا عرضه است. با این نگاه و جهت‌گیری این کار انجام شد ولی متاسفانه بازار به هم ریخت.

دادفر این مساله را در پازل بزرگتری می‌بیند و می‌گوید: خودروسازی ما دچار زیان بود. زیان عملکردی که منجر به زیان انباشته شده بود. بایستی این زیان‌های انباشته شده، به نحوی جبران می‌شد. واردات را از سه سال پیش بستند، مهندسی بازار انجام شد تا افزایش قیمت خودرو را بتوانند رقم بزنند و گرنه چه کسی فکرش را می‌کرد که پراید به این قیمت برسد. اما افرادی که اهل خواندن صورت‌های مالی این دو خودروساز بودند، می‌دانستند که این بازار به نفع دو خودروساز در حال مهندسی شدن است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: با هدف جبران زیان‌های انباشته دو خودروساز، باید این اتفاق می‌افتاد و این اتفاق می‌توانست دو مدل حمایتی یا هدایتی باشد. در اتفاق حمایتی دولت مانند کشورهای توسعه یافته، بازپرداخت وام‌های دریافتی را برعهده می‌گیرد یا از مالیات عملکرد یا پرداختن تامین اجتماعی آنها را معاف می‌کند. در رویکرد هدایتی، افزایش قیمت به معنای بازگذاشتن دست تصمیم‌گیرندگان برای افزایش قیمت کالا در بازار انحصاری است که هدف جبران زیان‌های انباشته است.

وی در ادامه گفت: تنها راه حمایت از صنعت خودرو که پیش گرفته شده، افزایش قیمت خودرو بود. اما آیا این حمایت، منجر به زیان مردم می‌شود، منجر به آسیب دیدن اقشار مردم می‌شود، آیا این نوع از حمایت منجر به افزایش انحصار می‌شود، آیا این افزایش قیمت برای تولید ما ایجاد مزیت می‌کند و آیا این رهاسازی قیمت منافع مردم را در کوتاه مدت یا بلند مدت حفظ می‌کند، سوالاتی است که باید بدان پاسخ داده شود.

دادفر با بیان اینکه صرف افزایش قیمت، به خودروسازی ما کمک نمی‌کند، تصریح کرد: آثار کوتاه مدت آن مشهود است، مردم به شدت آسیب دیدند و با این مدل به نظر نمی‌رسد که در صنعت خودروسازی موفق باشیم و باید به تغییر استراتژی و نوع دیدگاهمان بپردازیم.

 

سیده ایمان مسئله گو