شهر باید متناسب با نیاز افراد جامعه باشد
شهر باید متناسب با نیاز افراد جامعه باشد

نصیری مدیرکل سلامت شهرسازی تهران گفت: تمامی برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های شهری می بایست ناظر بر حفظ سلامت شهروندان باشد.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna، دکتر زینب نصیری مدیرکل سلامت شهرسازی تهران در رابطه با معماری و شهرسازی سلامت محور به خبرنگار ایونا گفت: سلامت به معنای این نیست که فرد فاقد بیماری باشد بلکه تمامی ابعاد اجتماعی و فراتر از ابعاد بیولوژیک را نیز در برمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه شهری سلامت شهروندان خود را تامین می‌کند که ناظر بر نتیجه نباشد، گفت: سلامت شهروندان یک شهر باید ناظر بر فرآیندها، شهرسازی و معماری حاکم بر آن شهر باشد تا به ارتقاء سلامت شهروندان کمک کند.
نصیری مدیرکل سلامت شهرسازی تهران به مولفه‌های سلامت در دسترس تمامی شهروندان اشاره کرد و گفت: فارغ از اینکه این افراد چه نیازهایی دارند شهر باید برای تمام افراد دسترس پذیر باشد و شهرها باید متناسب با نیازهای افراد خود را تنظیم کنند.
نصیری در رابطه با سیاست‌گذاری در حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های شهری می‌بایست ناظر بر حفظ سلامت شهروندان باشد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها موظف هستند که طبق قانون مناسب‌سازی را دنبال کنند، گفت: کشورهای دیگر در این خصوص از یک مدیریت یکپارچه برخوردار است که در کشور ما این مدیریت یکپارچه وجود ندارد و شهرداری‌ها جدا از دستگاه‌های دیگر هستند.
نصیری بیان کرد: در سال جاری برای اولین بار در تهران طرح جامع مناسب سازی در ستاد مناسب‌سازی شهر تهران تصویب شد و تهران بعد از این بر مبنای «طرح جامع مناسب سازی» مناسب خواهد شد.
وی در خصوص این طرح گفت: با توجه به این طرح اولویت بندی مناسب سازی شهر تهران پیش‌بینی شده و کلیه اماکن و فضاها مناسب‌سازی می‌شوند.
نصیری تصریح کرد: ایجاد ۵۰۰ کیلومتر مسیر پیاده و دوچرخه از فعالیت‌های خوبی بود که در پایتخت صورت گرفت.
وی در پایان گفت: صحبت از مناسب‌سازی که می‌شود، منظور تنها افراد دارای معلولیت فعلی نیست، بلکه در خصوص کلیه جمعیتی است که تا ۲۰ آینده در معرض انواع معلولیت‌ها مانند افراد پیر قرار می‌گیرند و حتی والدینی که کالسکه بچه خود را در دست دارند نیز شامل می‌شود. بنابراین؛ ضروری است که این تصور در تمامی افراد وجود داشته باشد که ممکن است در معرض انواع معلولیت‌ها قرار بگیریم.

 

سیده‌ایمان مسئله‌گو
پایگاه خبری نگاه ایرانیان_ایونانیوز