راهکارهای جبران کسری بودجه دولت
راهکارهای جبران کسری بودجه دولت

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است که دولت زمانی می‌تواند کسری بودجه را از طریق بورس تامین کند که یک بخشی از سهام خود را در بورس واگذار کند.

جعفر قادری، عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار اقتصادی ایونا Ivna، گفت: ورود صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از نواسانات نرخ قیمت سهام است.

وی ادامه داد: عده‌ای معتقد هستند که دولت باید بخشی از سهامی را که رو به کاهش یا ریزش است را خریداری کند تا بتواند کسری بودجه را جبران کند. این نه تنها منابعی را برای جبران کسری بودجه ندارد، بلکه هزینه‌ای برای دولت نیز دربر خواهد داشت.

قادری تصریح کرد: دولت زمانی می‌تواند کسری بودجه را از طریق بورس تامین کند که یک بخشی از سهام خود را در بورس واگذار کند یا اموال و دارایی خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در پایان گفت: ولی مداخلاتی که دولت در بورس دارد بیشتر این مداخلات در جهت جلوگیری از نوسانات قیمت و شاخص سهام است. هیچ گونه ارتباطی به تامین مالی دولت ندارد.

خبرنگار: معصومه عاروان