آهنی‌ها: دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد به تامین اجتماعی بدهکار است
آهنی‌ها: دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد به تامین اجتماعی بدهکار است

عضو شورای عالی کار گفت: در بخش بازنشستگی بیش از 300 هزار میلیارد بدهی دولت به تامین اجتماعی است.

اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار به پایگاه خبری ایونا Ivna، گفت: در بحث بودجه کل کشور، دولت پیشنهاداتی را به مجلس ارائه می‌دهد این برای نظام دولت است. بحث نظام عالی شورای کارگری موردی است که باید در جلسه بررسی شود و در نهایت در شورای عالی کشور کار با تمام جوانبی که مد نظر همه گروه‌هاست منافع ملی، وضعیت اشتغال و وضعیت اقتصادی واحدها سنجیده شده و نهایتا تا پایان سال توسط شرکای اجتماعی به تصویب می‌رسد.

وی ادامه داد: بحث دستمزد فقط در بُعد پرداخت نیست؛ بُعد دیگر آن توانایی و قابلیت انجام شدن، وضعیت اقتصادی و توانمندیست که شغل‌ها حفظ شوند. یعنی ما با افزایش رقم حقوق نمی‌خواهیم به نوعی عمل کنیم که واحدهای توانمند باقی بمانند و بقیه ریزش داشته باشند زیرا بسیاری از این واحدهای ضعیف دست مردم است که بیشترین اشتغال را در کشور تشکیل می‌دهند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به مجموع دریافتی کارگران گفت: مجموع دریافتی‌های کارگر به توان بخش کار فرمایی مربوط شده و یک‌سری از وظایف نیز بر عهده دولت حفظ پول ملی و انجام بهینه ارزهای ۴۲۰۰ تومانی است که به نوعی کالای آن به دست مردم برسد. تا به امروز در این بخش موفق نبودند یا باید برداشته شود یا به صورت نقدی پرداخت صورت گیرد تا رانتی در این زمینه اتفاق نیافتد.

آهنی‌ها خاطرنشان کرد: شرکای اجتماعی بزرگ در این شرایط دولت است و طبیعتا نمی‌شود شرکای اجتماعی کوچک‌تر کارهای خود را انجام دهند و بزرگ‌ترها انجام ندهند؛ اگر همه با همدیگر انجام دهند به نتیجه مطلوبی خواهند رسید.

وی تصریح کرد: در بخش بازنشستگی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد بدهی دولت به تامین اجتماعیست. نمایندگان محترم مجلس ترتیبی اتخاذ نمایند تا بخش قابل توجه‌ای از آن پرداخت شود؛ قطعا نظام سازمان تامین اجتماعی قدرت همسان‌سازی را خواهد داشت.

عضو شورای عالی کار در پایان به پایگاه خبری ایونا گفت: مشکل اساسی این سازمان به مدیریت حاکم برمی‌گردد. شرکای اجتماعی طرحی که اصلاحیه آن در مجلس است و در دوره قبل توسط کمیسیون اجتماعی تصویب شده را هنوز اجرا نکرده‌اند باید شرکا حضور داشته باشند و بتوانند با یک برخورد همه شرکای منابع سازمان را جذب کنند تا بتوانند خدمات بهتری خصوصا در زمینه بازنشسته‌ها انجام دهند.

 

معصومه عاروان

پایگاه خبری نگاه ایرانیان_ایونانیوز