حضور نماینده زن فیفا در نشست خبری ویلموتس
حضور نماینده زن فیفا در نشست خبری ویلموتس

در شرایطی که نشست خبری سرمربی تیم ملی از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شده نمایندگان فیفا در این نشست حضور پیدا کردند. این نفرات قبل از حضور در محل نشست خبری از شرایط استادیوم و محل حضور بانوان در آزادی دیدن کردند.      

در شرایطی که نشست خبری سرمربی تیم ملی از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شده نمایندگان فیفا در این نشست حضور پیدا کردند.

این نفرات قبل از حضور در محل نشست خبری از شرایط استادیوم و محل حضور بانوان در آزادی دیدن کردند.