تلف شدن گونه‌های جانوری در جاده‌ها/ در جاده سازی مسیر عبور حیوانات را در نظر نمی‌گیرند
تلف شدن گونه‌های جانوری در جاده‌ها/ در جاده سازی مسیر عبور حیوانات را در نظر نمی‌گیرند

ضیایی گفت: بزرگترین علت از بین رفتن گونه های جانوری در جاده ها مسئله جاده سازی است. در تمامی دنیا زمانی که میخواهد یک جاده را بسازند محل و مسیر عبور حیوانات پیش بینی و در نظر گرفته می شود.

مهندس ضیایی، کارشناس محیط زیست جانواری در ارتباط با از بین رفتن گونه های جانوری و تلف شدن سالانه ۸۰هزار حیوان در جاده ها ، اظهار کرد: بزرگترین علت از بین رفتن گونه های جانوری در جاده ها مسئله جاده سازی است. در تمامی دنیا زمانی که میخواهد یک جاده را بسازند محل و مسیر عبور حیوانات پیش بینی و در نظر گرفته می شود.

وی افزود: معمولا برای مکان هایی که حیوانات تردد دارند تونل حفر می شود تا حیوانات از بالا و ماشین ها از پایین عبور کنند. حتی در برخی مواقع نیز مسیر هایی مصنوعی شبیه به زیستگاه جانوارن برای عبور حیوانات ساخته می شود. از دیگر راهکارهای جلوگیری از مرگ و میر حیوانات در جاده ها مشخص کردن محل عبور حیوانات و نصب تابلوها در جاده هاست.

ضیایی در پایان گفت: یک جاده در یزد در منطقه کالمند کشیده شد. اگر رفت و آمد حیوانات مدنظر قرار میگرفت و موارد مهم رعایت شده بود که ماشین ها از داخل تونل رد شوند می توانست که مسیر و رفت و آمد حیوانات مختل نکنند؛ چراکه این حیوانات در حال مهاجرت هستند و تعداد زیادی از یوزپلنگ ها را به همین دلیل از دست دادیم و در این مسیر خیلی از آنها تلف شدند. متاسفانه مواردی جهت حفظ گونه های جانوری در جاده ها اعمال نشده است.

 

نسترن شاکر