بازنگری جدی در مدیریت کلانشهرها
بازنگری جدی در مدیریت کلانشهرها

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: مدیریت کلانشهرها در کشور نیاز به بازنگری جدی دارد.

به گزارش گروه خبری ایونا، مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی گفت: وقتی امروز به رتبه های جهانی کشورمان از بعد پتانسیل های موجود نگاه میکنیم میبینیم که در بسیاری از دارایی ها در رتبه های یک تا پنج قرار داریم.

وی افزود: به رغم این دارایی ها و پتانسیل ها امروز در بسیاری از موضوعات دست به گریبان با مشکلات هستیم و باید بپرسیم چرا امروز آلودگی های ما بیشتر شده است چرا امروز درگیر آلودگی خاک بوده و این نوع آلودگی هم به انواع آلودگی های مان اضافه شده است.

جمالی نژاد گفت: چرا حس تعلق شهروندان به شهرها و روستاها کم شده است. چرا امروز برخلاف این همه پتانسیل هنوز عملکردهایشان اینگونه که باید بازدهی نداشته است.

معاون وزیر کشور ادامه داد: ما عنوان کرده ایم که شوراهای شهر و روستاها می توانند در افزایش امنیت ملی و اجتماعی تأثیرگذار باشند اما این تأثیرگذاری را برای مثال در جنوب شرق کشور نمی بینیم.

وی خاطرنشان کرد: من هفته ای نیست که با اعضای شوراها در ارتباط نباشم اما چرا هنوز در دیدارها و ملاقات ها آن کارکردی که باید از شوراها ببینیم را نمی‌بینیم.

جمالی نژاد گفت: نقد جدی ما این است که ما امروز نیاز به یک باز اندیشی در حوزه های کاری مان داریم و باید بار دیگر شهرها را مرور کرده و اقداماتمان را هم مرور کنیم.

معاون عمرانی وزیر کشور تصریح کرد: امروز باید به سراغ پی بردن به علت های واقعی مشکلات برویم و باید بگویم که متأسفانه اکثر پژوهش ها و علوم ما وارداتی است.

وی ادامه داد: نمی گویم واردات علم و دانش چیز بدی است زیرا علم جویی و دانشجویی نه بعد مکان دارد و نه بعد زمان به گونه ای که می گوییم زگهواره تا گور دانش بجوی و از سوی دیگر می گوییم اگر علم در چین هم باشد باید برویم و آن را بجوییم.

جمالی نژاد گفت: اما آن چیزی که ایراد محسوب می شود واردات محور بودن صرف است و آنجایی اصل مشکل شروع می شود که نتوانیم علم وارداتی را بومی سازی کنیم.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات ما این است که متأسفانه هنوز به نفت وابسته ایم و ناف اقتصاد و تصمیماتمان را به نفت و فروش آن گره زده ایم.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: استدعای من این است که در حوزه مدیریت شهری انسانهای عاشق و جوانان مشتاق را درگیر کنید برای ساخت از نوی شهرها.

  • منبع خبر : مهر