«ای نماد» نشان اطمینان نه دردسر کسب و کارهای اینترنتی است
«ای نماد» نشان اطمینان نه دردسر کسب و کارهای اینترنتی است

یک کارشناس کسب و کارهای اینترنتی گفت: یکی از عواملی که باعث می شود برای خرید اینترنتی به یک سایت اطمینان داشته باشیم داشتن نشان «ای نماد» است.

حسن ضیایی، کارشناس کسب و کارهای اینترنتی «ای نماد» را نشانه اطمینان می داند و در این باره به خبرنگار اقتصادی ایونا می گوید: «ای نماد» شامل دو بخش می شود؛ یک بخش آن متوجه خریدار و بخش دیگر متوجه فروشنده است.

او درباره بخشی که مورد توجه خریدار است گفت: به نفع کسب و کارهای اینترنتی است؛ یکی از عواملی که باعث می شود به آن سایت اطمینان داشته باشیم نشان «ای نماد» است. زیرا مطمئن می شویم که سایت مربوطه کلاهبردار نیست و مورد تایید است، به عبارتی یک تکیه گاه برای اعتماد کردن به مرکز خرید مجازی است. از این رو به نفع کسب و کار اینترنی می شود و فروش آن سایت به واسطه افزایش اعتماد افزایشی می شود.

کارشناس کسب و کارهای اینترنتی یکی از معایب نشان «ای نماد» را برای فروشنده، قوانین مشکل ساز و دست و پا گیر می داند و تشریح می کند: مهم است که آن قوانین دست و پاگیر برای کسب و کارها برداشته شود. کسانی که طرح «ای نماد» را طراحی کردند دائما باید با توجه به سرعت رشد اینترنت و ثانیه به ثانیه قوانین فضای مجازی را به روزرسانی کنند.

او به مشخص نشدن تعیین و تکلیف رمزارزها اشاره داشت و گفت: کسب و کارها اینترنتی در خصوص رمز ارزها مشخص نشده و به صورت واضح و شفاف نیست به همین دلیل هرازگاهی مشاهده می شود سایتی بالا می رود یا پایین می آید! این اتفاقات ناشی از عدم قانون مشخص در مواجه با مسائل نوین، دوم ناقص بودن قوانین گذشته و کسب و کارهایی که دارای «ای نماد» هستند و راحت تر از سوی سازمان دارایی و مالیات رصد می شوند.

ضیایی در پایان اظهار داشت: «ای نماد» در کل به نفع کسب و کارهاست، چه خریدار و فروشنده و یک نکته ای که حائز اهمیت است؛ قوانین مرتبط با مشاغل مجازی را دائما باید به روز رسانی کنند تا برای خریدار و فروشنده مشکلی به وجود نیاید.

معصومه عاروان