انتقاد عضو شورای شهر تهران از مدیریت کنترل کرونا
انتقاد عضو شورای شهر تهران از مدیریت کنترل کرونا

زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران از مدیریت کنترل کرونا بخصوص در تهران انتقاد توییتری کرده است.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna، زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران از مدیریت کنترل کرونا بخصوص در تهران انتقاد نوییتری کزده است.

 

  • منبع خبر : خبرفوری