آیا واکسن کرونا ناجی بازار نفت می‌شود؟
آیا واکسن کرونا ناجی بازار نفت می‌شود؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دارو یا واکسنی کشف می‌شود ملت به آینده و زنده ماندن امیدوار می‌شوند و یقینا در تمام حوزه‌ها تغییر اساسی ایجاد می‌شود.

کوروش کرم‌‌پور حقیقی، کارشناس اقتصادی، به خبرنگار اقتصادی ایونا Ivna، گفت: هر تغییری در هر حوزه‌ای که بخواهد اتفاق افتد اگر آن تغییر مثبت باشد برای فرد، جمع و برای یک جامعه حتما باید در آن تغییر امید وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر یأس، ناامیدی و فرار از جمع بودن نوع زندگی بشریت شده و آن خصلت‌های خوب انسان‌هاست که با هم بودن و شریک شادی و مصیبت یکدیگر بودن است به نوعی کمرنگ می‌شود.

کرم‌پور حقیقی اذعان کرد: با آمدن کرونا شرایط دنیا به این‌جا رسید که زن، شوهر، پدر، مادر، فرزند از هم فاصله می‌گیرند و خصلت‌های ویژه انسان نسبت به بقیه حیوان‌ها کمرنگ شده است.

وی تصریح کرد: زمانی که دارویی و یا واکسنی کشف می‌شود ملت به آینده و زنده ماندن امیدوار می‌شوند و یقینا در تمام حوزه‌ها تغییر اساسی ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان به خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ایونا گفت: برای مثال نفت برای چیست؟ کالایی است که می‌خواهد زندگی بشریت را بهبود ببخشد و رفاه، آسایش را در جامعه ایجاد کند. من یقین دارم که اگر واکسن کرونا بیاید ناجی بازار نفت خواهد شد و حیات دوباره پیدا می‌کند.

 

خبرنگار: معصومه عاروان

پایگاه خبری نگاه ایرانیان_ایونانیوز