آیا برای ورود به صنعت ۴٫۰ آمده‌اید؟
آیا برای ورود به صنعت ۴٫۰ آمده‌اید؟

این عنوان کتابی است که مدل‌های ارزیابی برتر دنیا را برای سنجش آمادگی شرکت‌ها برای به انقلاب صنعتی چهارم بررسی می‌کند.

« کتاب آیا برای ورود به صنعت ۴٫۰ آماده‌اید؟» به مدیران ارشد شرکت‌ها کمک می‌کند تا سطح آمادگی خود را برای ورود به صنعت ۴٫۰ ارزیابی کرده و مبتنی بر سطح آمادگی، راه‌های عملی و اجرایی برای حرکت به صنعت ۴٫۰ را در پیش بگیرند. ما در این کتاب قرار است با مدل‌های برتر دنیا شما را در مسیر حرکت به سمت صنعت ۴٫۰ همراهی کنیم….»

این چند خط از کتاب «آیا برای ورود به صنعت ۴٫۰ آمده‌اید؟» است که نویسندگان آن «راضیه اکبری»، «مهندس علی پور جلیلی» و «معصومه رضازاده» است که با راضیه اکبری یکی از نویسندگان این کتاب، به گفت و گو نشستیم.

 

وی دارای تحصیلات کارشناس ارشد مهندسی صنایع است. همچنین مدیرعامل شرکت راهجویان صنعت پندار نوین (RANOO) می باشد.

به گزارش خبرگزاری ایونا؛ راضیه اکبری به معرفی این کتاب پرداخت و گفت: این کتاب در خصوص انقلاب صنعتی چهارم است. انقلاب صنعتی چهارم، در حال حاضر به یک شعار جهانی تبدیل شده که در اولویت قرار دادن آن می‌تواند سطح درآمدهای جهانی را افزایش و کیفیت زندگی را بهتر کند.

وی افزود: به دلیل اینکه شرکت‌های تولید، نقش اساسی در این حوزه دارند و اساسا انقلاب صنعتی چهارم مربوط به تولید و شرکت‌های تولیدی می‌شود. به همین دلیل برای اینکه شرکت‌ها از میزان آمادگی خود در این خصوص آگاهی داشته باشند، در شرکت راهجویان صنعت پندار نوین مدل‌های ارزیابی برتر دنیا مورد بررسی قرار گرفت تا مبتنی بر مدل‌های برتر دنیا، مدل ارزیابی طراحی کنیم که متناسب با شرایط شرکت‌های کشور باشد. تا در این راستا توانایی سنجش این را داشته باشیم که چه میزان شرکت‌های تولیدی کشور نسبت به انقلاب صنعتی چهارم، آمادگی دارند. در واقع این کتاب مدل‌های ارزیابی برتر دنیا را برای سنجش آمادگی شرکت‌ها برای به انقلاب صنعتی چهارم بررسی می‌کند.

اکبری خاطرنشان شد: این یک طرح ملی است که از طریق شرکت راهجویان صنعت پندار نوین در کشور و در این حوزه مطرح شده است.

وی در پایان گفت: این کتاب در ساده‌ترین حالت، انقلاب صنعتی چهارم را به افراد علاقه‌مند و مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌ها توضیح داده است. همچنین در انتهای کتاب مدل خودارزیابی قرار داده شده که هر شرکتی می‌تواند برای ارزیابی سطح آمادگی خود از آن بهره بگیرد.

سیده ایمان مسئله گو