رابطه آشفتگی بازار مسکن با هیجانات بورسی
رابطه آشفتگی بازار مسکن با هیجانات بورسی

یک پژوهشگر توسعه گفت: یک خفت تراکمی به‌وجود آمده، خوره اقتصاد ایران را خورده است.

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه، در خصوص آشفتگی بازار مسکن، به خبرنگار اقتصادی ایونا Ivna، گفت: بخش مسکن یک بخش بیمار است. به دلیل مبنای رانتی که از تراکم فروشی آغاز شده است.

وی ادامه داد: این در واقع یک فرآیند و قفل‌شدگی برنامه شهری را موجب شده است که نظام بانکی و بخش مولد را زمین‌گیر کرده و کل اقتصاد ایران را به ورطه نابودی کشانده است.

اطهاری تصریح کرد: این آشفتگی بخش اعظم مسکن را فرا گرفته است. این سیستم در واقع بیشتر از آشفتگی است و یک خفت تراکمی دارد. خوره اقتصاد ایران را خورده است.

پژوهشگر توسعه خاطرنشان کرد: در هیچ کجای جهان قیمت زمین رانتی نیست. امکان رانت‌جویی در زمین وجود ندارد. قیمت زمین نمی‌تواند بیش از بیست درصد هزینه تمام شده باشد. در ایران به شصت درصد رسیده است.

وی افزود: معقوله بورس اگر سازماندهی شود بسیار سنجیده است. بخش مسکن مانع این حرکت به بخش مولد شده و البته منابع بانک‌ها ۷۰ الی ۸۰ درصد به بخش مسکن و مستغلات است منجمد شده و نمی‌تواند به صنایع کوچک حتی بخش کشاورزی و بانک‌های تجاری وارد شود.

اطهاری عنوان کرد: بانک‌های تخصصی متاسفانه به خاطر همین رانت‌های عام راه‌شان بسته شده است. این بهانه‌ای شده برای کاری که مدت‌ها نقشه کشیدند بعد از تراکم فروشی به سمت فروش متری در بورس بروند. در واقع آخرین ضربه را به بخش مولد زدند.

وی با اشاره به راه ورود مسکن به بازار بورس گفت: بخش مسکن یک راه برای ورود به بورس را دارد و آن هم رهن ثانویه است. هیچ راه دیگری برای بخش مسکن باز نیست. رهن ثانویه فروش اوراق بسته‌بندی شده وام‌های مسکن است که به وسیله بانک‌هایی که وام مسکن را می‌دهند در تمام بورس‌های جهان عرضه می‌شود.

پژوهشگر توسعه در پایان گفت: به این ترتیب منابع به صورت شفاف و سنجیده جذب می‌شود نه این بازی توهمی و ضد اقتصادی که اخیرا مطرح شده تا به نوع جدیدی بتوانند واحدهای فوق لوکس و غیرقابل مصرف را در جامعه بفروشند و تیر خلاص را به بخش مولد بزنند.

 

خبرنگار: معصومه عاروان

پایگاه خبری نگاه ایرانیان_ایونانیوز