آخرین وضعیت راه هاي منتهی به مرز های (مهران-شلمچه-چذابه-خسروي)
آخرین وضعیت راه هاي منتهی به مرز های (مهران-شلمچه-چذابه-خسروي)

سازمان راه داری و حمل نقل جاده ای آخرین وضعیت راه های منتهی به مرزهای (مهران-شلمچه-چذابه-خسروي) را اعلام کرد.

به گزارش گروه خبری ایونا، محور پایانه مرزی مهران-ایلام-حمیل محدوده های :
ترافیک سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده گلان
ترافیک نیمه سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده رضا آباد
ترافیک نیمه سنگین در محور صالح آباد-ایلام
ترافیک نیمه سنگین در محور سه راهی شباب-حمیل
ترافیک نیمه سنگین در محور سرابله-شباب
– تردد پرحجم و روان درمحور خرمشهر-پایانه مرزی شلمچه و بالعکس
– تردد پرحجم و روان درمحور قصرشیرین – پایانه مرزی خسروی و بالعکس
– تردد پرحجم درمحور اهواز-بستان به پایانه مرزی چذابه و بالعکس